Ostutingimused

TELLIMIS- JA RENDITINGIMUSED

I. Üldised tellimistingimused

Veebipoe Rippvoodi.ee (edaspidi Veebipood) omanik on HK Trade OÜ (registrikood 12235777), juriidilise aadressiga Tartu mnt 84A-M302, 10112 Tallinn. 

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

1.1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1.2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

1.3. Kauba soetamiseks esitatud tellimuste korral sisaldub kauba saatekulu lates 100 EUR suurusest tellimusest kauba hinnas, tingimusel, et kaup on võimalik saata Itella SmartPosti pakiautomaadi kaudu (max mõõtmed (cm) 60 x 36 x 60).   Kaup toimetatakse kätte Itella Smartpost'i pakiautomaatide kaudu automaatide kaudu Eesti piires.

1.4. Suuremahuliste toodete kättetoimetamise viis ja tasu, sh ka väikesemahuliste toodete toimetamisel muudesse riikidesse, lepitakse kliendiga kokku eraldi. Sellisel juhul tuleb märkida tellimisvormi kommentaaride lahtrisse kauba kättetoimetamise soovitav viis.

1.5. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

2.3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3. Kohaletoimetamine

3.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Soome, jt Põhjamaad ning Balti riigid.

3.2. Juhul kui kauba saatmiskulud kannab ostja siis vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures või lepitakse see poolte vahel kokku eraldi.

3.3. Laos oleva kauba puhul jõuavad Eestisisesed saadetised üldjuhul ostja määratud sihtpunkti SmartPosti kaudu 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 7 kalendripäeva jooksul.

3.4. Juhul kui laoseis tootelehel on märgitud "Tellimisel" jõuavad Eestisisesed saadetised üldjuhul ostja määratud sihtpunkti SmartPosti kaudu 10 - 14 päeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtumitel (nt kaupa tuleb tellimuse jaoks eraldi valmistada) on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

3.5. Suuremahuliste toodete, samuti kui on valitud kauba saamise tarneviisiks "Tulen ise järele", kättesaamise kohta ja aeg lepitakse poolte vahel kkku telefoni teel. väljastamine toimub reeglina müüja Tallinna esinduse keskklaost (Regati pst 1 / oma tulek vajalik eelnevalt kokkuleppida telefonil 57 570 636). Transport uksest ukseni toimub eraldi kokkuleppel ja tingimustel.

4. Taganemisõigus

4.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik või kui on tegemist kauba rentimisega. 

4.2. Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

4.3. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

4.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@hktrade.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

4.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

4.7. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

4.8. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.9. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4.10. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

5. Pretensiooni esitamise õigus

5.1. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

5.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@hktrade.ee või helistada telefonil: (+372) 57 570 636.

5.3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

5.4. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

5.5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

6.1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

6.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

6.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@hktrade.ee või helistada telefonil: (+372) 57 570 636.

7.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

7.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

II. Renditingimused

1.      Mõisted.

1.1.Rendileping on Rentniku ja Rendileandja vahel Rippvoodi.ee veebikeskkonnas ja sõlmitud kokkulepe, millega Rendileandja võimaldab Rentnikul tasu eest ja kokkulepitud perioodil (Rendiperioodil) kasutada Rendileandjale kuuluvat vara.

1.2.Rendiese on rentnikule rendilepingu alusel üle kasutamiseks antav ja rendileandjale kuuluv ese.

1.3.Rentnik on füüsiline või juriidiline isik, kes on ennast registreerinud Rippvoodi.ee e-poe kasutajaks ja kellega OÜ HK Trade sõlmib rendilepingu.

1.4.Rendileandja on OÜ HK Trade.

1.5.Pooled on Rendileandja ja Rentnik.

1.6.Rendiperiood on Poolte poolt kokku lepitud ajavahemik, mille kestel on Rentnikul õigus Rendieset kasutada ja mille jooksul arvestab Rendileandja Renti.

1.7.Rent on Rentniku poolt Rendileandjale Rendiperioodi jooksul Rendieseme kasutamise eest makstav kokkulepitud tasu.

1.8.Lepingutingimused on rendilepingust ja käesolevatest tingimustest tulenevad tingimused. Käesolevad tingimused on Rendilepingu lahutamatu osa. Rendisuhtele kohalduvad ka Üldised tellimistingimused osas, milles ei ole Renditingimustes sätestatud teisiti.

 2.      Rendilepingut sõlmides kinnitab rentnik, et on tutvunud käesolevate tingimustega ja rendieseme kasutus- ning hoolsusnõuetega ning kohustub neid täitma. Ühtlasi kinnitab rentnik, et kasutab rendieset omal riisikol ning vastutab rendieseme kasutamisest tulenevate tagajärgede, sh võimalike kahjude eest, mis on tekkinud temale endale või kolmandatele isikutele seoses rendieseme kasutamisega. 

 3.      Rentniku üldised kohustused

3.1  Rentnik kohustub Rendilepingu sõlmimiseks registreerima ennast Rippvoodi.ee veebikeskkonnas;

3.2  Rentnik kohustub kasutama Rendieset selle kasutusotstarbe kohaselt, heaperemehelikult ja vastutustundlikult;

3.3  Rentnik kohustub järgima käesolevates tingimustes Rendieseme või selle liigi kohta sätestatud kasutus- ja hoolsusnõudeid;

3.4  Rentnik kohustub jälgima rendieseme seisundit kasutamise vältel ja vältima rendiesemele kahju tekkimist. Rendieseme edasi laenutamine või kolmandale isikule võõrandamine on keelatud.

3.5  Rentnik kohustub kontrollima Rendieseme enda valdusesse saamisel Rendieseme komplekssust ja kasutamisvalmidust ning teavitama Rendileandjat Rendieseme kasutamist takistavatest asjaoludest viivitamatult telefoni teel (Tel nr (+372) 57 57 06 36). Rendileandja nõudel tuleb Rendieseme puudust või selle kasutamist mittevõimaldavat asjaolu kirjeldada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, sms, messenger jms).

3.6  Rentnik kohustub teavitama Rendileandjat koheselt Rendieseme Rendiperioodi ajal kahjustumisest või riknemisest või muudest selle kasutamist takistavatest asjaoludest.

3.7  Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale Rendieseme kasutustingimustele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahju. Kui rendiese on muutunud rentniku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama rendieseme väärtuse. Rentnik vastutab Rendileandja ees ka rendieseme varguse või kadumise eest rendiperioodil ning kohustub eelmärgitud juhtudel hüvitama Rendieseme väärtuse.

 4.      Rendieseme saatmine ja tagastamine.

4.1.Rendileandja kohustub Rendieseme Rentnikule üle andma või saatma selliselt, et Rentnik saaks Rendieseme kasutamist alustada Rendiperioodi alguses. Eelnimetatud kohustus ei kehti, kui Rippvoodi.ee veebikeskkonnas Rendilepingu sõlmimise ja Rendiperioodi alguse vahele jääb vähem, kui 3 tööpäeva.

4.2.Rendieseme üleandmisega viivitamisel on Rentnikul õigus nõuda Renditasu tagastamist päevade eest, mil Rendieseme üleandmine oli Rendileandja süü tõttu viivituses. Eeltoodu ei kehti käesolevate tingimuste punktis 4.1. teises lauses märgitud olukorras.

4.3.Rendieseme saamisel on Rentnik kohustatud mõistlikkuse piires kontrollima ja veenduma Rendieseme komplekssuses ja seisukorras. Avastatud puudustest tuleb Rendileandjat koheselt informeerida vastavalt käesolevate tingimuste punktile 3.5.

4.4.Rendiese tuleb Rendileandjale tagastada kokkulepitud viisil, ajal ja kohas. Kui Rendiese tagastatakse Smartposti vms postiteenuse vahendusel, loetakse Rendiese õigeaegselt tagastatuks, kui Rendiese on postitatud või kullerile üle antud Rendiperioodi lõppemise päevale järgneval päeval.

4.5.Rendiese tuleb tagastada komplektsuses, milles Rendiese oli Rentnikule üleandmisel. Rendiese peab tagastamisel olema puhastatud mõistlikus ulatuses, st Rendiese ei tohi olla kaetud pori, savi, lindude väljahited vms raskesti eemaldatavate ainetega. Rendiese tuleb tagastada kuivana. Märjalt tagastatud Rendieseme puhul kohustub Rentnik Rendileandjale viimase nõudel tasuma leppetrahvi summas 15 € iga märjana tagastatud Rendieseme eest.

4.6.Renditähtaja ületamisest on Rentnik kohustatud viivitamatult informeerima Rendileandjat. Renditähtaja ületamisel kohustub Rentnik Rendileandjale viimase nõudel tasuma leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on rendieseme eest Rendiperioodil makstav ühe päeva kokkulepitud tasu iga Rendieseme tagastamisega viivitatud päeva eest.

4.7.Renditähtaja ületamisel, kui Rendiese on broneeritud järgmisele kliendile ning broneeringu ja Rendiaja ületamise ajad on kattuvad, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi ületava kahju hüvitamist. 

4.8.Rendieseme tagastamisel Smartposti vms postiteenuse või kulleri vahendusel tuleb Rendiese pakkida postiasutuse poolt ettenähtud viisil. Rendieseme tagastamise kulud tasub Rentnik. Rentnik võib Rendileandjaga kokku leppida Rendieseme tagastamise käest-kätte.

 5.    Üldised hoolsusnõuded

5.1.  Rentnik kohustub Rendieset kasutama selle sihtotstarbe kohaselt, heaperemehelikult ja vastutustundega ilmutades Rendieseme kasutamisel mõistlikku hoolt.               

5.2.  Rentnik kohustub mitte ületama rendieseme kohta fikseeritud koormusnõudeid.

5.3. Kuni 10 aastaste lapse poolt Rendieseme kasutamisel peab olema tagatud lapse järelevalve. Rendileandja ei vastuta Rendieseme kasutamisest lapsele või selle kasutajale tekkinud kahju eest. Rendiesemele alaealise poolt tekitatud kahju eest vastutab tema vanem või seaduslik hooldaja.

 6.    Rendieseme liigipõhised hoolsusnõuded:

 6.1.   Varikatused

a)      DD varikatust ei tohi kasutada istumisalusena pinnasel, kus on varikatuse kahjustumise oht – kõrred, kivid, oksad jms.b)      DD varikatused ei ole tulekindlast materjalist. Vältida tuleb otsest kokkupuudet tule ja sädemetega.

c)      Vältida tuleb varikatuse kahjustamist teravate esemetega.

d)      Peale kasutamist tuleb varikatus kuivatada ja puhastada sellele kogunenud mustusest (vaik, lindude väljaheide, lehed, okkad jms). Vaiku on hõlbus eemaldada sooja vee abil.

e)      Varikatus tuleb pakendada kaasasolevasse kotti. Pakendamisel tuleb jälgida, et pakkekotti jõuavad ka varikatuse lisakomponendid (4 vaia ja 4 kinnitusnööri).

 6.2.  Rippvoodid

a)      Vältida tuleb rippvoodi kahjustamist teravate esemetega.

b)      Peale kasutamist tuleb rippvoodi vajadusel kuivatada ja puhastada kinnitusnöörid vaigust ja okastest.

c)      Rippvoodi tuleb pakendada kaasasolevasse kotti. Pakendamisel tuleb jälgida et pakkekotti jõuavad ka rippvoodi lisakomponendid (sidumisnöörid, pulgad ja kaared vastavalt rippvoodi varustustasemele).

d)      Rippvoodis on keelatud suitsetada.

e)      Rippvoodi kasutamisel on keelatud ületada valmistaja poolt ettenähtud kandevõimet. Kandevõime on märgitud pakkekotile.

f)       Rippvoodi ei ole mõeldud hooga kiikumiseks. Seetõttu on keelatud rippvoodit kasutada kiigena. Kinnitusnöörid või -detailid võivad liigintensiivsel hõõrdumisel kahjustuda või puruneda!

 6.3.    Telgid

a)           Telgi kasutamisel tuleb jälgida, et kinnitusvaiad ja –nöörid oleksid kinnitatud piisava tugevusega, et vältida telgi kahjustumist tuule tõttu. Vajadusel tuleb kinnitusi järele pingutada või lõdvendada.

b)           Helsport püramiidtelkides telgiahju kasutamisel tuleb jälgida, et ahju korsten oleks telgi kangast isoleeritud ahjuga kaasas olevate „isolatsioonikrae“ abil. DD telkides on ahju kasutamine keelatud.

c)           Helsport püramiidtelkides keskvaiale kinnituva lõkkealuse kasutamisel tuleb jälgida, et lõkkealus oleks keskvaiale kinnitatud selliselt, et lõkkealuse põhi ei oleks maapinnast kõrgemal, kui max 20 cm. Leek ei tohi lõkkealuse ülaservast tõusta kõrgemale, kui max 20 cm. Selleks ei tohi lõkkealust täita küttematerjaliga servani. Keelatud on põletada lenduvaid materjale (paber, kuivanud lehed jms) ning plahvatusohtlikke aineid (bensiin, lahusti, õlid jms). DD telkides on lõkkealuse kasutamine keelatud. DD telkide materjalid ei ole tulekindlad.

d)           Küttekeha, lõkkealuse või lahtise lõkke kasutamisel püramiidtelgis üheaegselt põrandaga tuleb jälgida, et põrandakate ei ulatuks küttekoldeni või selle alla. Sädemete paiskumist põrandakattele tuleb ohutuse huvides vältida.

f)              Telk, põrand ja sisetelk tuleb pakendada kuivana nii seest kui ka väljast. Telgi väliskihile ladestunud mustus (vaik, lindude väljaheide, lehed, okkad jms) tuleb eemaldada. Vaiku on hõlbus eemaldada sooja vee abil.

e)           Telgi pakendamisel tuleb jälgida, et pakkekotti saavad ka kõik lisakomponendid (vaiad, nöörid, kuivatusrestid jms). Puuduvad komponendid tuleb Rendileandjale hüvitada.

 6.4.       Küttekolded

a)      Küttekolletes on keelatud kasutada muud põlevmaterjali, kui vaid puitu.

b)      Töötavaid küttekoldeid ei tohi jätta järelevalveta. Erilist hoolsust tuleb rakendada laste olemasolu puhul küttekehaga varustatud telgis.

c)      Peale küttekolde kasutamist tuleb see puhastada ja pakendada selleks ettenähtud kotti. Pakendamisel tuleb jälgida, et kotti jõuavad ka kõik küttekeha komponendid. Puuduvad komponendid tuleb Rendileandjale hüvitada.

7. Taganemisõigus

7.1. Rendiostu korral ei ole Rentnikul 14 päevast taganemisõigust. Selle asemel võib Rentnik Rendilepingu igal ajal lõpetada, teavitades Rendilepingu lõpetamise soovist Rendileandjat ja tagastades Rendieseme samal viisil, kuidas see toimetati Rentnikule kätte.

7.2. Rensdieseme tagastamise kulud kannab Rentnik.

7.3. Kui Rendiese tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjusel, arvestab Rendileandja renti kokkulepitud rendiperioodi algusest kuni Rendieseme Rentniku poolt Rendileandjale üleandmiseni, Rendieseme postitamiseni või kullerile üleandmiseni.

7.4. Enammakstud Rendisumma tagastatakse Rentnikule 14 püeva jooksul.